Εργαστήριο
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηλεκτρονική Μάθηση

ΟΡΑΜΑ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εκπαίδευσης
Υψηλής Ποιότητας, Χωρίς Αποκλεισμούς, Προσβάσιμη για Όλους
Ψηφιακή Εκπαίδευση

ΣΚΟΠΟΣ

Έρευνα και Εκπαίδευση Νέων Ερευνητών
στη σχεδίαση, υλοποίηση, εφαρμογή και αξιολόγηση
Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Καινοτομιών, Συστημάτων και Υπηρεσιών
για την Μάθηση, την Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση

Ψηφιακές Ικανότητες και Ψηφιακός Εγγραμματισμός

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

Μάθηση μέσω Ψηφιακών Παιχνιδιών & Παιχνιδοποίηση

Ψηφιακός μετασχηματισμός της σχολικής διοίκησης και του εκπαιδευτικού έργου

Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή

Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικών

Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση

Ψηφιακή Εκπαίδευση για την Πράσινη Μετάβαση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΜΕΛΗ

Δημήτριος Σάμψων

Καθηγητής


Ψηφιακά Συστήματα στη Μάθηση και την Εκπαίδευση


Συμεών Ρετάλης

Καθηγητής


Μοντέλα και Ψηφιακές Τεχνολογίες Μάθησης Ενηλίκων


Φωτεινή Παρασκευά

Καθηγήτρια


Ψυχολογικές Θεωρίες Μάθησης και Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Δημήτριος Γκότζος

Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό

Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εργασίες σε Επιστημονικά Περιοδικά και Συλλογικούς Τόμους με Κριτές

220+

Εργασίες σε Επιστημονικά Συνέδρια με Κριτές

370+

Αναφορές

14.000+

Ερευνητικά Έργα

64+

Διεθνή Βραβεία και Διακρίσεις

25

Διδακτορικές Διατριβές (σε εξέλιξη)

14


Διδακτορικές Διατριβές (ολοκληρωμένες)

13

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

400+

Προπτυχιακές Πτυχιακές Εργασίες

500+

Εργαστήριο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Χρήσιμα Στοιχεία

Copyright © 2023 DiLeaRn
Κατασκευή Ιστοχώρου: Νικόλαος Ζαφειρόπουλος